CÔNG TY TNHH MINH DŨNG

Hotline: ‭0222 3906996‬ – 096 9990 686
Mail: minhdung.ltd.vn@gmail.com
Địa chỉ:Số 11, Cụm Công Nghiệp Dốc Sặt, Phường Trang Hạ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh